• Gjesdalhallen

Utlån og utleie av Gjesdalhallen til kamp og arrangement

Lag og foreninger som er registrert i Gjesdal kommune kan låne Gjesdalhallen 1 eller 2 til kamp og arrangementer. Det er kun tillat klister i Gjesdalhallen 2 (den nye).

– Arrangement tildeles etter søknad for 1 sesong om gangen. Søknad fremmes på eget skjema.
– Hovedsøknadsfrist er 1. mai for påfølgende sesong (aug – juni), i forkant av hallfordelingsmøtet med de regionale idrettsforbundene.
– Søknader kan også fremmes i nåværende sesong så langt det er ledige dager.
– Idrettsarrangement har prioritet foran andre arrangement.
– Seriespill, konkurranser og turneringer i regi av idrettskretser og særforbund prioriteres.
– Inneidretter prioriteres foran uteidretter.
– Kommersielle arrangement tildeles kun ved ledig kapasitet og etter at idrettens behov er dekket.
– Gjesdalhallen leies IKKE ut til private fest, barna bursdag eller lignende.

Lån/leie av GjesdalhallenBooking av arrangement i Gjesdalhallen er nå via BookUp. Klikk her for å bestille tid.

Risiko analyse (stor arrangement eller arrangement med overnatting) 
Alle brukere av Gjesdalhallen må lese gjennom reglement.

Elizabeth Croft
Rådgiver Kultur
Telefon: 51 61 42 92 (kl 8:30 – 15, man – fri)
elizabeth.croft@gjesdal.kommune.no

Gjesdalhallen vaktmester vakttelefon: 952 94 833