• gymsal_gulv

Faste treningstider i gymsaler og Gjesdalhallen

Fast treningstid i kommunale gymsaler og Gjesdalhallen tildeles to år om gangen. Nåværende treningstider går ut den 22. juni 2018. Frist for å søke om treningstid for perioden august 2018 til juni 2020 er 1. april 2018. Treningstid i Gjesdalhallen er kun til idrettslag og tidene er fordelt i samarbeid med Gjesdal Idrettsråd. Alle kan søke om tid i kommunale gymsaler.  Aktiviteter for barn og unge blir prioritert. Inneidrett blir prioritert over uteidrett.

Gjesdalhallen
Idrettslag som ønsker treningstid i Gjesdalhallen melder sin behov til Gjesdal idrettsråd.

Gymsaler på Bærland skole, Ålgård skole og Gjesdal Ungdomsskole
Alle kan søke om treningstid i gymsalene ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema til oss.

Søknadsfrist 1. april 2018.

Oversikt over tildelte faste treningstider for perioden 2016-18

Kontaktperson faste treningstider

Elizabeth Croft
Rådgiver kultur

Telefon: 51 61 42 92
Elizabeth.croft@gjesdal.kommune.no

Gjesdalhallen vaktmester vakttelefon:
952 94 833