• gymsal_gulv

Faste treningstider i gymsaler og Gjesdalhallen

Faste treningstider i kommunale gymsaler og Gjesdalhallen tildeles to år om gangen. hovedsøknadfrist er 1. april hvert annet år. Treningstid i Gjesdalhallen er kun til idrettslag og tidene er fordelt i samarbeid med Gjesdal Idrettsråd. Alle kan søke om tid i kommunale gymsaler.  Aktiviteter for barn og unge blir prioritert. Inneidrett blir prioritert over uteidrett.

Gjesdalhallen
Idrettslag som ønsker treningstid i Gjesdalhallen melder sin behov til Gjesdal idrettsråd.

Gymsaler på Bærland skole, Ålgård skole og Gjesdal Ungdomsskole
Alle kan søke om treningstid i gymsalene ved å fylle ut og sende inn søknadsskjema til oss. Om det er ledig tid kan det søkes om treningstid fortløpende, men alle må søke på nytt hvert annet år. Trenere for de større klubber (ÅFK og ÅHK må søke via klubbens leder).

Hovedsøknadsfrist 1. april 2018, 1. april 2020 osv.

Oversikt over faste treningstider for perioden august 2018- juni 2020

Kontaktperson faste treningstider


Elizabeth Croft
Rådgiver kultur

Elizabeth.croft@gjesdal.kommune.no

Gjesdalhallen vaktmester vakttelefon:
952 94 833