• gymsal_gulv

Faste treningstider i gymsaler og Gjesdalhallen

Fast trengingstid i kommunale gymsaler og Gjesdalhallen har blitt tildelt for perioden august 2016 til juni 2018. Aktiviteter for barn og unge ble prioritert.

Gjesdalhallen
Lag og foreninger som er registrert i Gjesdal kommune kan søke om å få tildelt fast treningstid i Gjesdalhallen.

Gymsaler på Bærland skole, Ålgård skole og Gjesdal Ungdomsskole
Alle kan søke om treningstid i gymsalene.

Søknadsfrist var 1. april 2016, men det er mulig å søke om ledig treningstid gjennom hele året.

Oversikt over tildelte faste treningstider for perioden 2016-18

Kontaktperson faste treningstider

Elizabeth Croft
Rådgiver kultur

Telefon: 51 61 42 92
Elizabeth.croft@gjesdal.kommune.no

Gjesdalhallen vaktmester vakttelefon:
952 94 833