• Ballbinge, foto: Geir Einarsen

Midler til idrett- og nærmiljøanlegg

• Søknadene krever kostnadsoverslag, finansieringsplan, teknisk godkjenning, tomt, oversikt over dugnadsinnsats og driftsplaner. Start derfor planlegging i god tid.

• Kulturavdelingen tilrår alle som har planer om å søke spillemidler til å kontakte kulturavdelingen for å få tilsendt: “Forskrifter og bestemmelser om stønad av spillemidler til idrett og friluftsliv.” og “Informasjon til søkere om bestemmelser og krav til føring av regnskap.”

• Anleggene det søkes støtte til, må også være teknisk godkjent innen 1. oktober. Kommunen kan gi noe støtte til nærmiljøanlegg.

• Det skal søkes elektronisk fra kommunens hjemmesider

• Søknader om spillemidler til utstyr sendes særforbundet som laget er tilsluttet.

Søk støtte!

idrettsanlegg.no – Kulturdepartementets sider for spillemiddelsøknader og anleggssøk.
Sidene inneholder elektronisk søknadsskjema for spillemidler til idrettsanlegg

Jane Merete Jonassen

Leder Kultur
Telefon: 51 61 42 91
Mobil: 404 54 753
janemerete.jonassen@gjesdal.kommune.no


Hvem kan få støtte?

Lag og foreninger registrert i Gjesdal kommune


Søknadsfrister

1. oktober hver år.