• Rusfritt helgetilbud Foto: Anders Montgomery

Støtte av rusfrie helgetilbud til ungdom 13-18 år

Målsetningen med tilskuddsordningen er å stimulere til et godt ungdomstilbud i helgene. Arrangement eller aktivitetstilbud må være åpne for alle ungdommer, foregår i egnet lokale og markedsføres bredt:

1. Det kan søkes om inntil kr. 1000,- for hvert arrangement.
2. Øvre grense for støtte er 12 arrangement pr halvår.
3. Arrangementene må foregå på fredager og/eller lørdager.
4. Arrangementene må strekke seg over minst 4 timer der siktemålet også er å nå uorganisert ungdom.
5. Arrangementene må være markedsført godt og ha drop in funksjon med aktivitet på samme sted til samme tid hver gang.

Søk støtte!

Mari Rettedal Westlake

Rådgiver Kultur
Telefon: 51 61 42 93
Mobil: 468 66 101
mari.r.westlake@gjesdal.kommune.no


Hvem kan få støtte?

Lag og foreninger som har åpent tilbud til ungdom på fredag og lørdag kvelder


Søknadsfrister

I etterkant, to ganger på året
For arrangementer som fant sted mellom 1. januar og 14. juni – 1. august
For arrangementer som fant sted mellom 1. august og 14. desember – 15. desember