• Energisystemer stor

Noova kulturmidler

Noova vil dele av sitt overskudd og gir et årlig tilskudd på kr. 100 000 til lag og foreninger som bidrar til økt kulturliv i Gjesdal kommune. 

Målsettingen er å anerkjenne hverdagsinnsatsen som kreves fra medlemmer og foreldre for å holde aktiviteten oppe i lokalsamfunnet. Kulturavdelingen administrerer ordningen, mens tildelingen gjøres av Noova.

Søk støtte!

Jane Merete Jonassen

Leder Kultur
Telefon: 51 61 42 91
Mobil: 404 54 753
janemerete.jonassen@gjesdal.kommune.no


Hvem kan få støtte?

Alle lag og foreninger registrert i kommunen kan søke om Noova Energi System AS tilskudd.


Søknadsfrister

25. mai