• Kulturpris

Kulturpris

Gjesdal kommunes kulturpris kan deles ut til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en stor innsats på kunst- og kulturfeltet.

Prisen består av statuetten ”Heiagjeteren” av Liv Godin.

Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. Det er åpent for alle å komme med forslag. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen.

Kontaktperson

Jane Merete Jonassen

Leder Kultur
Telefon: 51 61 42 91
Mobil: 404 54 753
janemerete.jonassen@gjesdalkommune.no


Hvem kan nominere?

Alle innbyggere i Gjesdal kommune


Nominasjon

Nominasjon sendes inn via digital skjema innen 1. november.

Link til skjema.