• kultur og idrettsstipendstor

Kultur- og idrettsstipend

Gjesdal kommune deler ut kultur- og idrettsstipend som har som formål å løfte fram talenter og stimulere til fortsatt innsats og aktivitet innen kunst, kultur og idrett. Kultur- og idrettsstipendet deles ut hvert år så lenge det stilles midler til disposisjon og forutsatt at det er søkere.

Kultur- og idrettsstipendet kan søkes både av profesjonelle utøvere som lever av virksomheten og amatører. Stipendet skal brukes til ulike tiltak som kan gi impulser, inspirasjon eller kunnskap til videre utvikling.

Dersom det er flere søkere kan stipendet deles. I vurderingen av kandidatene skal da følgende kriterier vektlegges i prioritert rekkefølge: talent, plan for bruk av stipendet og målsetting for videre utvikling.

Søknad om kulturstipend skal inneholde følgende: Informasjon om søkerens talent, plan for hvordan stipendet skal brukes og en beskrivelse av målsettingene for videre utvikling.

Mottakeren av stipendet må, innen 12 måneder, gi en kort tilbakemelding til kulturkontoret på hvordan stipendet er brukt.

Kontaktperson

Jane Merete Jonassen

Leder Kultur
Telefon: 51 61 42 91
Mobil: 404 54 753
janemerete.jonassen@gjesdalkommune.no


Hvem kan nominere?

Alle innbyggere i Gjesdal kommune


Nominasjon

Nominasjon sendes inn via digital skjema innen 1. november.

Link til skjema.