• Kulturmidler, Foto: Geir Einarsen

Kulturmidler

Støtteordningene skal bidra til å opprettholde gode vilkår for lag og foreningsliv og bidra til et mangfold av kunst-, kultur- og idretts- opplevelser i Gjesdal kommune.

Lag og foreninger kan søke et årlig tilskudd til drift og investering og deles inn i fem kategorier:
sang og musikk,
idrett,
forsamlingshus og klubbhus,
vellag,
barne- og ungdomsarbeid.

Lag og foreninger som mottar driftstilskudd må stille som bøssebærere under TV- aksjonen hvert 3. år.

Kulturavdelingen tildeler midler etter retningslinjer:

Retningslinjer for hederstegn, stipend og priser, godtatt 25.04.18, kan lastes ned som pdf her.

Jane Merete Jonassen

Leder Kultur
Telefon: 51 61 42 91
Mobil: 404 54 753
janemerete.jonassen@gjesdal.kommune.no


Hvem kan få støtte?

Alle lag og foreninger som er registrert i kommunen kan søke drifts- og investeringsstøtte.

Følgende lag er ikke støtteberettiget driftsmidler:
1. Lag som primært ivaretar private interesser
2. Lag med utelukkende medlemmer over 20 år
3. Politiske ungdomsorganisasjoner

Det kan gjøres unntak for lag og foreninger som ikke er registrert i kommunen, men som driver helt spesielle aktiviteter med få medlemmer i hver kommune. Ta kontakt med oss hvis det gjelder deres lag.


Søknadsfrister og søknadsskjema

Drifts- og investeringsstøtte – De siste månedene har blitt brukt til å revidere retningslinjene og produsere nye søknadskjema. Det må derfor søkes midler mellom 26. april – 25. mai 2018

Digitale søknadsskjema – klikk her