• Kulturmidler, Foto: Geir Einarsen

Kulturmidler

Kulturmidlene består av drifts- og investeringsstøtte, vaktmestertilskudd og tilskudd av lønn for dirigenter, ungdomsarbeidere og daglige ledere.

Støtteordningene skal bidra til å opprettholde gode vilkår for lag og foreningsliv og bidra til et mangfold av kunst-, kultur- og idretts- opplevelser i Gjesdal kommune.

Driftsutvalget vedtar de økonomiske rammene og retningslinjer. Administrasjonen fordeler midlene etter søknad.

Retningslinjer for hederstegn, stipend og priser kan lastes ned som pdf her.

Søk støtte!

se søknadsfrist

Jane Merete Jonassen

Leder Kultur
Telefon: 51 61 42 91
Mobil: 404 54 753
janemerete.jonassen@gjesdal.kommune.no


Hvem kan få støtte?

Alle lag og foreninger som er registrert i kommunen kan søke drifts- og investeringsstøtte.

Følgende lag er ikke støtteberettiget driftsmidler:
1. Lag som primært ivaretar private interesser
2. Lag med utelukkende medlemmer over 20 år
3. Politiske ungdomsorganisasjoner

Det kan gjøres unntak for lag og foreninger som ikke er registrert i kommunen, men som driver helt spesielle aktiviteter med få medlemmer i hver kommune. Ta kontakt med oss hvis det gjelder deres lag.


Søknadsfrister

Drifts- og investeringsstøtte – De neste månedene blir brukt til å revidere retningslinjene og produsere nye søknadskjema. Det må derfor søkes midler mellom 30. april – 25. mai 2018