• Kulturmidler, Foto: Geir Einarsen

Kulturmidler

Støtteordningene skal bidra til å opprettholde gode vilkår for lag og foreningsliv og bidra til et mangfold av kunst-, kultur- og idretts- opplevelser i Gjesdal kommune.

Lag og foreninger kan søke et årlig tilskudd til drift og investering og deles inn i fem kategorier:
sang og musikk,
idrett,
forsamlingshus og klubbhus,
vellag,
barne- og ungdomsarbeid.

Lag og foreninger som mottar driftstilskudd må stille som bøssebærere under TV- aksjonen hvert 3. år.

Kulturavdelingen tildeler midler etter retningslinjer:

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Godtatt den 20.02.19.

Jane Merete Jonassen

Leder Kultur
Telefon: 51 61 42 91
Mobil: 404 54 753
janemerete.jonassen@gjesdal.kommune.no


Hvem kan få støtte?

Alle lag og foreninger som er registrert i kommunen kan søke drifts- og investeringsstøtte.

Følgende lag er ikke støtteberettiget driftsmidler:
1. Lag som primært ivaretar private interesser
2. Lag med utelukkende medlemmer over 20 år
3. Politiske ungdomsorganisasjoner

Det kan gjøres unntak for lag og foreninger som ikke er registrert i kommunen, men som driver helt spesielle aktiviteter med få medlemmer i hver kommune. Ta kontakt med oss hvis det gjelder deres lag.


Søknadsfrister og søknadsskjema

Drifts- og investeringsstøtte søknadsfrist: 1. april 

Digitale søknadsskjema


Heving av tildelte investeringstøtte

Laste opp bilag via skjema innen: 1. oktober 

Digitale innlevering av bilag til investeringstøtte