• inkluderingstilskudd stort

Inkluderingstilskudd

Lag og foreninger som vil gjøre en spesiell innsats for å inkludere barn av arbeidsinnvandrere og flyktninger kan søke ekstra midler til dette. Eget søknadsskjema til høyre.

Søk støtte!

Jane Merete Jonassen

Kulturleder
Telefon: 51 61 42 91
Mobil: 404 54 753
janemerete.jonassen@gjesdalkommune.no


Hvem kan få støtte?

Alle lag og foreninger registrert i kommunen kan søke om inkluderingstilskudd.
Det gis ikke støtte til lag og foreninger som primært ivaretar private interesser, har utelukkende medlemmer over 20 år, eller er politiske ungdoms organisasjoner.


Søknadsfrister

Søknader kan fremmes hele året