• I fra vandring i Dirdag kulturminnedagen 2011

Friluftsmidler

Lag og foreninger i Gjesdal Kommune kan søke om midler til større arrangement som er åpent for alle, hvor den primære hensikten er fysisk aktivitet og gode naturopplevelser i nærmiljøet.

Det er mange flotte friluftsmuligheter i Gjesdal kommune. Friluftsliv er helseforebyggende både for kropp og skjel. Vi støtte aktiviteter som får innbyggere fra ulike bakgrunner å komme seg ut og opplever disse fantastiske naturområdene.

Søk støtte!


Hvem kan få støtte?

Lag og foreninger som driver med frilufts aktiviteter som er åpne for alle.


Søknadsfrister

  1. mars