• I fra vandring i Dirdag kulturminnedagen 2011

Friluftsmidler

Lag og foreninger i Gjesdal Kommune kan søke om midler til større arrangement som er åpent for alle, hvor den primære hensikten er fysisk aktivitet og gode naturopplevelser i nærmiljøet.

Det er mange flotte friluftsmuligheter i Gjesdal kommune. Friluftsliv er helseforebyggende både for kropp og skjel. Vi støtte aktiviteter som får innbyggere fra ulike bakgrunner å komme seg ut og opplever disse fantastiske naturområdene.

Søk støtte!


Hvem kan få støtte?

Lag og foreninger som driver med frilufts aktiviteter som er åpne for alle.


Søknadsfrister

De neste månedene blir brukt til å revidere retningslinjene og produsere nye søknadskjema. Det må derfor søkes midler mellom 25. april – 25. mai 2018