• Energisystemer stor

Noova Energi System midler

Noova Energi System ønsker å gi et årlig tilskudd på kr. 100 000 til lag og foreninger som bidrar til økt kulturliv i Gjesdal kommune. 

Målsettingen er å anerkjenne hverdagsinnsatsen som kreves fra medlemmer og foreldre for å holde aktiviteten oppe. Kulturavdelingen administrerer ordningen, mens tildelingen gjøres av Noova Energi System.

Søk støtte!

Jane Merete Jonassen

Leder Kultur
Telefon: 51 61 42 91
Mobil: 404 54 753
janemerete.jonassen@gjesdal.kommune.no


Hvem kan få støtte?

Alle lag og foreninger registrert i kommunen kan søke om Energi System AS tilskudd.


Søknadsfrister

25. mai