• Dugnadsstatuettenstor

Dugnadsstatuetten

Dugnadsstatuetten kan deles ut til lag eller organisasjoner i kommunen som har gjennomført større dugnadsprosjekt i Gjesdal kommune.

Ordningen lyses ut i lokalpressen. Begrunnede forslag sendes til Gjesdal kommune innen fastsatt frist. Forslagene behandles så politisk, men utvalget er ikke bundet av innkomne forslag og kan enten foreslå andre eller la være å dele ut prisen.

Prisen består av statuetten ”Vi løfter i flokk” av Kari Vedø Fossdal.

Kontaktperson

Jane Merete Jonassen

Leder Kultur
Telefon: 51 61 42 91
Mobil: 404 54 753
janemerete.jonassen@gjesdalkommune.no


Hvem kan nominere?

Alle innbyggere i Gjesdal kommune


Nominasjon

Nominasjon sendes inn via digital skjema innen 1. november.

Link til skjema.