• Åpne kulturarrangement Foto: Geir Einarsen

Åpne kulturarrangement

Det kan gis støtte til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle og annonseres deretter.

• Søknader med en kostnadsramme under kr 10.000,- behandles ikke.
• Det kan gis tilskudd inntil 25% av godkjent kostnadsramme

Søknader skal inneholde beskrivelse av arrangementet, kostnadsoverslag og budsjett.

For mer informasjon om ordningen vennligst se Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser.

Søk støtte!

Elizabeth Croft

Rådgiver Kultur
Telefon: 51 61 42 92
Mobil: 908 47 761
elizabeth.croft@gjesdalkommune.no


Hvem kan få støtte?

Lag og foreninger, frie grupper, enkeltkunstnere og utøvere og kan søke tilskudd..


Søknadsfrister

Hele året– minst en måned før arrangement finner sted.