• Åpne kulturarrangement Foto: Geir Einarsen

Tilskudd til arrangement, prosjekter og tiltak innen kunst, kultur og friluftsliv.

Det kan gis støtte til konserter, forestillinger og andre arrangement som er åpne for alle
og annonseres deretter. Det kan også gis støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til å
utvikle kultur- og fritidsfeltet. Lag og foreninger, grupper, enkeltkunstnere og utøvere kan
søke tilskudd.
Vi prioriterer:
Kunst- og kulturarrangement av høy kvalitet
Arrangement og tiltak for barn og unge
Arrangement og tiltak som bygger opp om Friluftskommunen Gjesdal
Arrangement og tiltak som initieres og gjennomføres av ungdom
Arrangement og tiltak som fremmer inkludering

 

Les retningslinjer for mer informasjon.

Søk støtte!

Elizabeth Croft

Rådgiver Kultur
Telefon: 51 61 42 92
Mobil: 908 47 761
elizabeth.croft@gjesdalkommune.no


Hvem kan få støtte?

Lag og foreninger, grupper, enkeltkunstnere og utøvere og kan søke tilskudd.

 


Søknadsfrister

1. februar, 1. mai og 1. september