Trykk på en støtteordning, for å se søknadsfrister og annen utvidet informasjon.

Støtteordning

Kulturmidler

Kulturmidlene består av drifts- og investeringsstøtte, vaktmestertilskudd og tilskudd av lønn for dirigenter, ungdomsarbeidere og daglige ledere.


Støtteordning

Oppstartstilskudd for lag og foreninger

Oppstart av nye lag og foreninger kan støttes med inntil kr. 3.000,-. Tilskuddet skal dekke en del av de utgifter laget har i forbindelse med etablering av virksomheten.


Støtteordning

Inkluderingstilskudd

Lag og foreninger som vil gjøre en spesiell innsats for å inkludere barn av arbeidsinnvandrere og flyktninger kan søke ekstra midler til dette.


Støtteordning

Åpne kulturarrangement

Det kan gis støtte til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle og annonseres deretter.


Støtteordning

Rusfrie helgetilbud

Vi gir støtte til rusfrie helgetilbud for ungdom 13-18 år.


Støtteordning

Spillemidler

Idrettslag og andre lag og foreninger kan søke om spillemidler til idrett- og nærmiljøanlegg.


Støtteordning

Norgesmestere og medaljevinnere i VM, OL og nordisk mesterskap

Det gis en oppmerksomhet fra kommunen til norgesmestre og medaljevinnere.


Støtteordning

Kulturpris

Deles ut til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en innsats på kunst - og kulturfeltet


Støtteordning

Kultur - og idrettsstipend

Prisen har som mål og løfte fram lokale talenter i kommunen.


Støtteordning

Frivilligpris

Deles ut til personer, lag eller organisasjoner som har gjort en spesiell frivillig innsats i lokalmiljøet.


Støtteordning

Gjesdalprofilen

Deles ut til personer, lag, organisasjoner og bedrifter som har profilert Gjesdal kommune på en unik måte i inn- og utland


Støtteordning

Dugnadsstatuettet

Deles ut til lag eller organisasjoner i kommunen som har gjennomført større dugnadsprosjekt i Gjesdal kommune


Støtteordning

Energi System AS tilskudd

Energi System AS ønsker å gi et årlig tilskudd til lag og foreninger som bidrar til økt kulturliv i Gjesdal kommune.


Støtteordning

Friluftsmidler

Lag og foreninger i Gjesdal Kommune kan søke om midler til større arrangement som er åpent for alle, hvor den primære hensikten er fysisk aktivitet og gode naturopplevelser i nærmiljøet.