Trykk på en støtteordning, for å se søknadsfrister og annen utvidet informasjon.

Kulturminnevern og museer

Kulturmidler

Kulturmidlene består av drifts- og investeringsstøtte som deles inn i fem kategorier: sang og musikk, idrett, forsamlingshus og klubbhus, vellag, barne- og ungdomsarbeider.

Kulturminnevern og museer

Oppstartstilskudd for lag og foreninger

Oppstart av nye lag og foreninger kan støttes med inntil kr. 3.000,-. Tilskuddet skal dekke en del av de utgifter laget har i forbindelse med etablering av virksomheten.

Kulturminnevern og museer

Tilskudd til arrangement, prosjekter og tiltak innen kunst, kultur og friluftsliv

Det kan gis støtte til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle og annonseres deretter.

Kulturminnevern og museer

Norgesmestere og medaljevinnere i VM, OL og nordisk mesterskap

Det gis en oppmerksomhet fra kommunen til norgesmestre og medaljevinnere.

Kulturminnevern og museer

Kulturpris

Deles ut til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en innsats på kunst – og kulturfeltet

Kulturminnevern og museer

Spillemidler

Idrettslag og andre lag og foreninger kan søke om spillemidler til idrett- og nærmiljøanlegg.

Kulturminnevern og museer

Kultur - og idrettsstipend

Prisen har som mål og løfte fram lokale talenter i kommunen.

Kulturminnevern og museer

Frivilligpris

Deles ut til personer, lag eller organisasjoner som har gjort en spesiell frivillig innsats i lokalmiljøet.

Kulturminnevern og museer

Gjesdalprofilen

Deles ut til personer, lag, organisasjoner og bedrifter som har profilert Gjesdal kommune på en unik måte i inn- og utland

Kulturminnevern og museer

Dugnadsstatuettet

Deles ut til lag eller organisasjoner i kommunen som har gjennomført større dugnadsprosjekt i Gjesdal kommune

Kulturminnevern og museer

Noova kulturmidler

Noova vil dele av sitt overskudd og gir et årlig tilskudd på kr. 100 000 til lag og foreninger som bidrar til økt kulturliv i Gjesdal kommune.