Viser alle 6 resultater

Gards – og ættesoge bind 1

kr 398,00

I dette bindet blir det fortalt om gårdene i Frafjorddalen og i Østabødalen.

Boken tar for seg menneskene som har bodd her i tidsrommet 1600 – 1990. En bok som vil være til glede og nytte både for de som har slektsbånd til Gjesdal og andre som er interessert i lokal- og slektshistorie.

Gards – og ættesoge bind 2

kr 375,00

I dette bindet blir det fortalt om gårdene Maudal og Byrkjedal.

Boken tar for seg menneskene som her bodd har fra 1500 tallet fram til de som bor her i dag. En bok som vil være til glede og nytte både for de som har slektsbånd til Gjesdal og andre som er interessert i lokal- og slektshistorie.

Gards – og ættesoge bind 3

kr 450,00

I dette bindet blir det fortalt om Gilja, Giljabrekka, Vatne, Moen og Kvidaland.

Boken tar for seg menneskene som har bodd har fra 1500 fram til de som bor her i dag. En bok som vi være til glede og nytte både for de som har slektsbånd til gårdene og andre som er interessert i lokal- og slektshistorie.

Gards – og ættesoge bind 4

kr 420,00

I dette bindet blir det fortalt om Nødland, Kjærvoll, Steinskog og Holmen.

Boken tar for seg menneskene som her bodd har fra 1500 tallet fram til de som bor her i dag. En bok som vi være til glede og nytte både for de som har slektsbånd til Dirdal og andre som er interessert i lokal- og slektshistorie.

Gjesdal Bygdebok 3

kr 200,00

Denne bygdeboken tar for seg tidsrommet 1870 – 1989 og tar for seg framveksten av ullvareindustrien og de politiske forhold.

Skrevet av Hallvard Nordås med støtte fra Gjesdal kommune. Boka ble initiert i forbindelse med Gjesdal sitt 100 års jubileum i 1985.

 

Gjesdal Bygdebok 2

kr 200,00

Denne bygdeboken tar for seg tidsrommet 1800 – 1870 og tar for seg befolknings- og næringsutvikling, samt de sosiale forhold.

Skrevet av Jan Alsvik med støtte fra Gjesdal kommune. Boka ble initiert i forbindelse med Gjesdal sitt 100 års jubileum i 1985.