Kulturminneplan for Gjesdal kommune

kr 50,00

Det folk som glemmer sin historie har ingen fremtid – Henrik Arnold Wergeland

Dette er boken som hører hjemme på hvert et kaffebord i hvert et hjem i Gjesdal kommune.

Kulturminnene, definert som alle spor etter menneskelig virksomhet, viser utviklingen som danner grunnlaget for dagens samfunn. I Kulturminneplanen har vi kartlagt noen av de viktigste i kommunen.

Beskrivelse

Gjesdal kommune har sin egen kulturminneplan

Kulturminnene, definert som alle spor etter menneskelig virksomhet, viser utviklingen som danner grunnlaget for dagens samfunn. I Gjesdal har vi mange ulike typer kulturminner; rester etter bosteder som kan dateres helt tilbake til steinalderen, flotte bygninger som vitner om DFU og industrihistorien og unike kulturmiljø som Limagarden, – for å nevne noen eksempler. Vår identitet er tuftet på industri og landbruk og det er spesielt mange spor etter disse virksomhetene.

Uerstattelige verdier

Kulturminnene er uerstattelige verdier, og som kommune har vi et ansvar for å forvalte disse på en best mulig måte. Dette krever at vi har en god oversikt over hvilke kulturminner som finnes i Gjesdal og kunnskap om virkemidlene som kan tas i bruk.

Utarbeidet kulturminneplan

I arbeidet med Kulturminneplanen for Gjesdal kommune 2012-2020 har vi kartlagt noen av de viktigste kulturminnene og skissert målsettinger og tiltak. Det er et solid og omfattende arbeid som ligger til grunn og skal sikre forutsigbarhet og langsiktighet i kulturminneforvaltningen.

Boken for alle Gjesdalbuer

Dette er boken som burde ligge på alle kaffebord i et hvert hjem i Gjesdal kommune.
God lesning.

Medvirker:
Gjesdal kommune
Gjesdal historie- og ættesogelag
Ålgård Rotary

Publisert av: Printing Ålgård

Mål: Bokmål

Antall sider: 85

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.5 kg
Dimensjoner 30 × 30 × 8 cm