Gards – og ættesoge bind 1

kr 398,00

I dette bindet blir det fortalt om gårdene i Frafjorddalen og i Østabødalen.

Boken tar for seg menneskene som har bodd her i tidsrommet 1600 – 1990. En bok som vil være til glede og nytte både for de som har slektsbånd til Gjesdal og andre som er interessert i lokal- og slektshistorie.

Beskrivelse

Gjesdal kommune først i Rogaland

Gjesdal kommune var først ute i Rogaland, med Søren Arneson sin gards- pg ættesoge fra 1939 – du finner også denne i vår nettbutikk. I 1992 oppnevnte Gjesdal kommune et utvalg på fem medlemmer som skulle stå for utgiving av en gård- og ettesaga for den indre del av kommunen. Dette skulle være en fortsettelse av Forsandbøkene. En skulle da ta for seg de gårdene i Gjesdal som før lå i Forsand kommune og de som tidligere hørte til Høle og Bjerkreim, som nå utgjør indre del av Gjesdal. Dette er det første bindet i serien og ble gitt ut i 1994 med Gudtorm Mikkelson som redaktør.

Et ønske går i oppfyllelse

Det hadde lenge vært ønske om å få utarbeidet en gårds og ettesaga for indre del av Gjesdal. Høsten 1990 oppnevnte derfor Gjesdal kommune en komité som skulle jobbe med å få ut dette bindet. I denne boka blir det fortalt om gårdene i Frafjorddalen og i Østabødalen, og om menneskene som har bodd der i tidsrommet 1600 – 1990.

Et flott tillegg til samlingen

Boken har en omfattende gårdshistorie, og er rikholdig illustrert med bilder både i svart/hvitt og i farger. Dette er en bok som vil skape glede og være til nytte for mange, både de som har slektsbånd til gårdene og andre som er interessert i lokal – og slektshistorie

Forfatter:
Gudtorm Mikkelson

Oppdragsgiver:
Gjesdal kommune

Trykket av: Dahles Offset A/S

Innbinding: Kristoffer Johnsen, Skien

Mål: Nynorsk

Antall sider: 472