Om Gjesdal Kulturavdeling

Kulturavdelingen i Gjesdal kommune jobber innenfor et vidt kulturbegrep, fra idrett og friluftsliv til kunst- og kulturformidling og kulturminnevern. Vi forvalter ulike støtteordninger, produserer egne arrangement og aktiviteter og formidler kunst- og kultur til ulike målgrupper. I tillegg har kommunen et rikt og verdifullt frivillig kulturliv som både bidrar til arrangement og fritidsaktiviteter for kommunens innbyggere.

Kunst og kultur har mange funksjoner i et samfunn. Kulturarrangement- og aktiviteter bringer folk sammen og bidrar til et sosialt fellesskap og gir felles opplevelser.  Kunst- og kulturuttrykk kan underholde, utfordre, kommunisere, forføre, imponere og stille spørsmål ved etablerte sannheter. På sitt beste kan de gi gjenklang og forandre oss for alltid.  Et godt kulturtilbud skal, slik vi definerer det, ivareta flest mulig av disse funksjonene.

I kulturavdelingens virksomhetsplan skisserer vi hvilke målsettinger vi jobber etter og hvilke tiltak som skal gjennomføres. Last gjerne ned planen hvis du vil vite mer om oss og tjenestene våre.

Last ned virksomhetsplan (PDF 960 KB)

5 raske fakta om kulturavdelingen

  • Kulturavdelingen er innordnet avdelingen Samfunnsutvikling i kommunen.
  • Vi produserer mange egne arrangement.
  • Vi har et tett samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
  • Kulturavdelingen har fokus på barn og unge.
  • 3 av 5 på kulturavdelingen er venstrehendt og 13. august er de venstrehendtes dag.

Kontakt oss

Navn*

E-post*

Emne

Melding

Kontaktinfo

Kulturavdelingen

Besøks- og postadresse:
Storahuset, Rettedalen 1, 4330 Ålgård

E-post:
post@gjesdalkultur.no

Telefon:
51 61 42 00

facebook