Viser alle 14 resultater

Krigshistoriske fotturer i Sør-Rogaland og Agder

kr 298,00

En tur- og historiebok

Denne boken er både en tur- og historiebok, der temaet er andre verdenskrig. Den gir turbeskrivelser til 24 forskjellige steder i Sør-Rogaland og Agder, hvor det utspant seg dramatiske hendelser under krigen.

 

Gards – og ættesoge bind 6

kr 450,00

I dette bindet blir det fortalt om gårdene Mork, Rage og Oltesvik.

Boken tar for seg menneskene som har bodd der fra 1500.tallet og fram til i dag. Dette er den 6. og siste boka i serien Gjesdal gards – og ættesoge og inneholder også et personregister, rettinger og tillegg for alle de seks bindene, samt bilder som ikke har vært med tidligere.

Gards – og ættesoge bind 1

kr 398,00

I dette bindet blir det fortalt om gårdene i Frafjorddalen og i Østabødalen.

Boken tar for seg menneskene som har bodd her i tidsrommet 1600 – 1990. En bok som vil være til glede og nytte både for de som har slektsbånd til Gjesdal og andre som er interessert i lokal- og slektshistorie.

Gards – og ættesoge bind 2

kr 375,00

I dette bindet blir det fortalt om gårdene Maudal og Byrkjedal.

Boken tar for seg menneskene som her bodd har fra 1500 tallet fram til de som bor her i dag. En bok som vil være til glede og nytte både for de som har slektsbånd til Gjesdal og andre som er interessert i lokal- og slektshistorie.

Gards – og ættesoge bind 3

kr 450,00

I dette bindet blir det fortalt om Gilja, Giljabrekka, Vatne, Moen og Kvidaland.

Boken tar for seg menneskene som har bodd har fra 1500 fram til de som bor her i dag. En bok som vi være til glede og nytte både for de som har slektsbånd til gårdene og andre som er interessert i lokal- og slektshistorie.

Gards – og ættesoge bind 4

kr 420,00

I dette bindet blir det fortalt om Nødland, Kjærvoll, Steinskog og Holmen.

Boken tar for seg menneskene som her bodd har fra 1500 tallet fram til de som bor her i dag. En bok som vi være til glede og nytte både for de som har slektsbånd til Dirdal og andre som er interessert i lokal- og slektshistorie.

Gards – og ættesoge bind 5

kr 550,00

I dette bindet blir det fortalt om gårdene, Dirdal og Yleskog i tillegg er det med Dirdal Laksefiskeri.

Boken tar for seg menneskene som har bodd her fra 1500/1600 fram til de som bor her i dag. En bok som vi være til glede og nytte både for de som har slektsbånd til Dirdal og andre som er interessert i lokal- og slektshistorie.

Kulturminneplan for Gjesdal kommune

kr 50,00

Det folk som glemmer sin historie har ingen fremtid – Henrik Arnold Wergeland

Dette er boken som hører hjemme på hvert et kaffebord i hvert et hjem i Gjesdal kommune.

Kulturminnene, definert som alle spor etter menneskelig virksomhet, viser utviklingen som danner grunnlaget for dagens samfunn. I Kulturminneplanen har vi kartlagt noen av de viktigste i kommunen.

Gjesdal Bygdebok 2 & 3

kr 400,00

Bokverk om bygdene i Gjesdal kommune. Innerholder Gjesdal Bygdebok 2 og 3 som og er mulig å få kjøpt enkeltvis.

Skrevet av Jan Alsvik og Hallvard Nordås med støtte fra Gjesdal kommune. Boka ble initiert i forbindelse med Gjesdal sitt 100 års jubileum i 1985.

 

Gjesdal Bygdebok 3

kr 200,00

Denne bygdeboken tar for seg tidsrommet 1870 – 1989 og tar for seg framveksten av ullvareindustrien og de politiske forhold.

Skrevet av Hallvard Nordås med støtte fra Gjesdal kommune. Boka ble initiert i forbindelse med Gjesdal sitt 100 års jubileum i 1985.

 

Gjesdal Bygdebok 2

kr 200,00

Denne bygdeboken tar for seg tidsrommet 1800 – 1870 og tar for seg befolknings- og næringsutvikling, samt de sosiale forhold.

Skrevet av Jan Alsvik med støtte fra Gjesdal kommune. Boka ble initiert i forbindelse med Gjesdal sitt 100 års jubileum i 1985.

 

 

Gards – og ættesoga for Gjestal

kr 150,00

Den første boken med fullstendig gårds- og ættesaga for Gjesdal kommune.

Skrevet av ildsjelen Søren Arneson, med støtte fra Gjesdal kommune. Den tar for seg tidsepoken 1519 – 1936. Boken regnes som forløperen til Gjesdal Bygdebok 2 og 3