Kulturminner i Gjesdal

Kulturminneplan ble vedtatt i kommunestyret den 3.9.12. Hovedmålsettingen med kulturminneplanen for Gjesdal kommune 2012-2020 er å sikre forutsigbarhet og langsiktighet i kulturminneforvaltningen samt forenkle og effektivisere kommunens arbeid i plan- og byggesaker. Planen skal fremme kunnskap om kulturminnene og den verdien de har som en del av vår kulturarv og identitet. Kulturminneplan er utgitt av…