Aktivitetsuker i sommerferien

Aktivitetsukene på Limagarden arrangeres i samarbeid med Jærmuseet og skjer i 2019 i uke 26 og 33, kl 9-15, mandag til fredag. Tilbudet er for barn bosatt i Gjesdal kommune som er mellom 6 og 13 år gammel (1.-7. klasse). Aktiviteter som matlaging, kjemi- og naturfagverksted, tur, spikking og besøk til Vitenfabrikken. Pris: kr. 1350,- per barn,…

mange forskjellig sportsutstyr i en gammel koffert

Gjesdal Idrettsråd

Gjesdal idrettsrådet består av alle idrettslagene i kommunen, organisert i Norges Idrettsforbund og underlagt forbundets lover og vedtekter. Idrettslag med medlemskap i forbundet blir automatisk medlem i det kommunale idrettsrådet. Rådet skal arbeide for best mulig forhold for idretten i kommunen. De skal være en arena for samarbeid lagene imellom, mellom lagene og kommunale myndigheter, samt mellom…

Førjulsfest i Oltedal, foto: Geir Einarsen

Den kulturelle spaserstokken

Kultur er viktig i seg selv men også som et positivt virkemiddel i helsefremmende og trivselsskapende arbeid. I 2006 ble Den kulturelle spaserstokken etablert som nasjonalt prosjekt. Helse- og omsorgsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet gikk sammen om å bevilge midler øremerket kultur for seniorer fram til 2014. Tildeling av midler utføres per i dag av…

Brekko friluftskapell, foto: Geir Einarsen

Brekko friluftsanlegg

Jæren Friluftsråd sitt anlegg i Brekko er et eldorado for alle, fra barnefamilier til eldre. Det er også tilrettelagt for rullestolbrukere. Totalt har området ca. 15 km med opparbeidet turløyper. På høsten innbyr området til bær og soppsanking. I år med snørike vintrer er her ideelt for skisport og lek. På sommeren kan man benytte…

ø spiller Jolen på Storstova 2014

UKM – noe for deg!

’UKM gjør at man blir vant til å stå på en scene og man får erfaring i å gjøre en opptreden der og da, noe som ikke nødvendigvis er så lett’ Jenny Langlo – Idol 2011 ’UKM er det kjekkeste arrangementet jeg har deltatt i. Det er en plass der hvem som helst kan komme…

En model for hvordan du bretter en eske, logo til arrangementpakken

Arrangementpakken

Lyst til å arrangere noe? Noe ambisiøst og stort eller noe mindre og enklere men likeså spennende? Kanskje du har lyst til å ha en dualig rockekonsert på ungdomshuset? Eller en ungdommens kulturfestival der dere pakker malerskrinene og kassegitaren og drar en uke på camping i fjellheimen? Eller hva med en fotoutstilling på ungdomshuset? Kanskje…