• Lek-og-vennskap-GK-00343_500_web_konstali

Sterkt frivillig arbeid i Gjesdal

I en kommune i sterk vekst og de utfordringer dette naturlig medfører, er det særdeles viktig med engasjerte innbyggere. Kulturavdelingen har registrert 223 forskjellige, frivillige lag og foreninger.

Et vidt spekter innefor kulturfeltet. 
Gjesdal kommune har organiserte lag/foreninger innen sang og musikk, forsamlingshus, idrett, velforeninger, religiøse lag/foreninger, organiserte hobbyaktiviteter, speidere, historielag og annen aktivitet innenfor kulturbegrepet.

Våre målsettinger

  • Gode vilkår og støtteordninger til lag og organisasjoner.
  • Sikre utvikling og bruk av gode idretts- og nærmiljøanlegg.

Aktuelt


Se også

Friluftsliv

Friluftsliv

Gjesdal kommune har rik og variert natur som passer perfekt for friluftsliv


Barn

Barn

Kulturavdelingen produserer flere kunst- og kulturprosjekter og arrangement spesielt rettet mot barn og barnefamilier.

Idrett / Svømmehall

Idrett / Svømmehall

I Gjesdal står idretten sterkt og det er mange tilbud å velge mellom. Det er også offentlig svømmetilbud i kommunen.