• Aktiviteter-minibilder-s3b-01

Museer og kulturminne i Gjesdal

Vår identitet er tuftet på industri og landbruk og dette er gjenspeilet i kulturminner og museer i kommunen.

Kulturminne viser utviklingen som danner grunnlaget for dagens samfunn.
I Gjesdal har vi mange ulike typer kulturminner; rester etter bosteder som kan dateres til steinalderen, flotte bygninger som vitner om DFU og industrihistorien og unike kulturmiljø som Limagarden, som er en del av Jærmuseet.

Våre målsettinger

  • God forvaltning og formidling av kommunens kulturarv
  • Markere grunnlovsjubileet

Aktuelt

Kulturminner i Gjesdal

Kulturminner i Gjesdal

Kulturminneplan ble vedtatt i kommunestyret den 3.9.12. Hovedmålsettingen med kulturminneplanen for Gjesdal kommune 2012-2020 er å sikre forutsigbarhet og langsiktighet…Les mer →

Se også

Friluftsliv

Friluftsliv

Gjesdal kommune har rik og variert natur som passer perfekt for friluftsliv


Barn

Barn

Kulturavdelingen produserer flere kunst- og kulturprosjekter og arrangement spesielt rettet mot barn og barnefamilier.

Idrett / Svømmehall

Idrett / Svømmehall

I Gjesdal står idretten sterkt og det er mange tilbud å velge mellom. Det er også offentlig svømmetilbud i kommunen.