Trykk på en aktivitet eller tjeneste, for å se hva kulturavdelingen i Gjesdal tilbyr.

Kulturminnevern og museer

Kulturminnevern og museer

Gjesdal kommune har sin egen kulturminneplan og flere museer som er verdt et besøk

Kulturminnevern og museer

Friluftsliv

Gjesdal kommune har rik og variert natur som passer perfekt for friluftsliv

Kulturminnevern og museer

Kunst og kulturformidling

Kulturavdelingen driver formidling av kunst og kultur innenfor ulike sjangrer.

Kulturminnevern og museer

Tilrettelagt fritid

Kulturavdelingen har flere aktivitetstilbud som er spesielt tilrettelagt for ulike brukere.

Kulturminnevern og museer

Barn

Kulturavdelingen produserer flere kunst- og kulturprosjekter og arrangement spesielt rettet mot barn og barnefamilier.

Kulturminnevern og museer

Ungdom

Kulturavdelingen har en egen ungdomskampanje for ungdomsarbeidet i kommunen som heter Ka vil du?…

Kulturminnevern og museer

Senior

Kulturavdelingen produserer forskjellige arrangement i regi av Den kulturelle spaserstokken (DKSS).

Kulturminnevern og museer

Idrett / Svømmehall

I Gjesdal står idretten sterkt og det er mange tilbud å velge mellom. Det er også offentlig svømmetilbud i kommunen.

Kulturminnevern og museer

Lag og foreninger

Gjesdal har et rikt lag og foreningsliv som bidrar med arrangement og fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper.

Kulturminnevern og museer

Tema (A-Å)

Fant du ikke det du var på jakt etter? Ta en liten titt igjennom forskjellige temaer listet fra A – Å her.