mange forskjellig sportsutstyr i en gammel koffert

Gjesdal Idrettsråd

Gjesdal idrettsrådet består av alle idrettslagene i kommunen, organisert i Norges Idrettsforbund og underlagt forbundets lover og vedtekter. Idrettslag med medlemskap i forbundet blir automatisk medlem i det kommunale idrettsrådet. Rådet skal arbeide for best mulig forhold for idretten i kommunen. De skal være en arena for samarbeid lagene imellom, mellom lagene og kommunale myndigheter, samt mellom…