Førjulsfest i Oltedal, foto: Geir Einarsen

Den kulturelle spaserstokken

Kultur er viktig i seg selv men også som et positivt virkemiddel i helsefremmende og trivselsskapende arbeid. I 2006 ble Den kulturelle spaserstokken etablert som nasjonalt prosjekt. Helse- og omsorgsdepartementet og Kultur- og kirkedepartementet gikk sammen om å bevilge midler øremerket kultur for seniorer fram til 2014. Tildeling av midler utføres per i dag av…